Uw gevel,
onze ambacht

De zorgvuldige aanpak door Van Bommel Gevelgroep

De uitstraling van een gevel wordt voor een groot deel bepaald door het voegwerk. Als de gevelrestauratie of –renovatie een historisch pand betreft is het extra belangrijk dat hier rekening mee wordt gehouden. Met respect voor de historie van uw pand, voert Van Bommel Gevelgroep gevelrestauratie en –renovatie uit.

Duurzaamheid

Vervanging van het voegwerk wordt vaak zo lang mogelijk uitgesteld, omdat het als een ingrijpend renovatiewerk wordt gezien. Daarbij worden de criteria waaraan bouwmaterialen en applicatietechnieken moeten voldoen steeds verder aangescherpt, wat als extra obstakel wordt beschouwd. Gelukkig weet Van Bommel Gevelgroep wat de beste aanpak is met de juiste materialen. Zo ontstaat een duurzaam resultaat, zodat met het juiste onderhoud uw gevel en het voegwerk weer jaren mee kan.

Van Bommel Gevelgroep Den Haag

In opdracht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft Van Bommel Gevelgroep een onderzoek uitgevoerd naar historische mortels in relatie tot het hedendaagse milieu. Het vaststellen van de aard en oorzaak van de schadeverschijnselen is essentieel voor de toe te passen herstelmethode en conserverende behandeling. 

Deskundigheid

Van Bommel Gevelgroep heeft de benodigde kennis in huis over vochtproblemen en schade aan metsel- en voegwerk die nodig zijn om een passende oplossing te bieden voor het beoogde herstel. In meer specifieke gevallen kan Van Bommel Gevelgroep, in overleg met u, ondersteuning vragen aan TNO Bouw voor bijvoorbeeld schadediagnose. Deskundig advies en meedenken is dus verzekerd.

De expertise is groot, doordat Van Bommel Gevelgroep voortdurend deelneemt aan onderzoekprogramma’s op het gebied van materiaaltoepassingen en applicatietechnieken. Tevens zetten we ons in om het oude, traditionele ambacht door te geven aan volgende generaties en tegelijkertijd innovatief vooraan te lopen. Het videoproject voor het opleidingscentrum van de voegersbranche NSVP is hier een mooi voorbeeld van.

gevelrestauratie
Uitvoering

Van Bommel Gevelgroep werkt uitsluitend met eigen personeel, waarvan het merendeel al vele jaren in vast dienstverband is. Naast de vanzelfsprekende goede kwaliteit staat Van Bommel Gevelgroep garant voor een discrete en zorgvuldige aanpak. Door deze werkwijze blijft de overlast tijdens uitvoering van een opdracht tot een minimum beperkt.